-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47560 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عزت را از ديدگاه قرآن بيان كنيد و عوامل آن را از ديدگاه قرآن بررسي نماييد.

عزت به معناي توانايي و حالتي است كه از مغلوب شدن و شكست انسان جلوگيري ميكند.(ر.ك: مفردات الفاظ قرآن، راغب اصفهاني، ص 344ـ345، مكتبة المرتضويه، تهران.)

ميل و علاقه به عزت و فرار و تنفر از ذلت يك امر فطري است كه در نهاد تمام انسانها وجود دارد.

قرآن كريم، هر گونه عزت و سرافرازي را ناشي از خداوند متعال ميداند و به تمام انسانها توصيه ميكند كه در تمام شئون و امور زندگي عزت و سربلندي خود را از خداوند بجويند، زيرا خداوند عزيز خاستگاه و سرچشمه تمام عزتهاست; ...فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ;(نسأ،139) ...همه عزتها مخصوص خداوند است.

حقيقت عزت در درجه نخست قدرتي است كه در دل و جان انسان ظاهر شده و او را از خضوع و تسليم و سازش در برابر طاغوتيان و ياغيان باز ميدارد و انسان عزتمند هرگز اسير شهوات نميشود و در برابر هوا و هوس سر فرود نميآورد و چنين قدرتي تنها از ايمان به خدا و ارتباط با منبع اصلي قدرت و عزت به دست ميآيد.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 18، ص 197ـ198، دارالكتب الاسلامية، تهران.)

برخي از عوامل عزت از ديدگاه قرآن و روايات اسلامي عبارتند از:

1. ايمان; مهمترين عامل عزت ايمان است; اگر كسي به خداوند ايمان داشته باشد، همواره عزت خويش را از او كه سر منشأ عزت واقعي است طلب ميكند.(فاطر،10)

2. تكيه، توكل و ارتباط با خداوند متعال; مخلوقات همه به خداوند متعال نيازمندند و مالك همه آنها خداوند متعال است; مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا;(فاطر،10) كسي كه خواهان عزت است، عزت يكسره از آنِ خدا است. از آيه مذكور بر ميآيد كه هر كس عزت ميخواهد بايد آن را از خداوند متعال طلب كند.

انسان براي رسيدن به عزت، به دو بالِ اعتقاد و پرستش خداي يگانه و صالح كه در راستاي اعتقاد صورت ميگيرد،

نياز دارد; خداوند متعال ميفرمايد: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَ الْعَمَلُ الصَّـَـلِحُ يَرْفَعُه;(فاطر،10) سخنان پاكيزه ]عقايد صحيح[ به سوي او بالا رود و عمل صالح آن را در بالاتر رفتن كمك ميرساند.(ر.ك: تفسير نمونه، آيت اللّه مكارم شيرازي و ديگران، ج 18، ص 187ـ198، دارالكتب الاسلامية، تهران.)

حضرت عليميفرمايد: العزيز بغير اللّه ذليل; عزيزي كه عزتش از غير خداست، ذليل است.(بحارالانوار، علامه مجلسي;، ج 75، ص 10، مؤسسه الوفأ، بيروت.)

2. تمسك به قرآن و دين مقدس اسلام

ارتباط با پيامبر گراميو اهلبيت عزيز آن حضرت:; چون آنان مصداق اكمل ارتباط با خدا از راه ايمان به او و عمل صالح و عزت آفريني است.

3. ارتباط با مؤمنان; و عزت مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است، ولي منافقان نميدانند.(منافقون،8)

عزت و سعادت تحت ولايت و سلطه كافران و منافقان به دست نميآيد و خداوند هر گونه ولايت آنها بر مسلمانان را رد كرده است.(نسأ،141)

4. مربيان شايسته; ما رسولان خودرا با دلايل روشن فرستاديم، و با آنها كتاب ]آسماني[ و ميزان ]شناسايي حق و قوانين عادلانه[ نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند و آهن را نازل كرديم كه در آن قوت شديدي است، منافعي براي مردم، تا خداوند بداند چه كسي او و رسولانش را ياري ميكنند بي آن كه او را ببينند، خداوند قوي و شكستناپذير است.(حديد،25)

بنابراين، هر فرد يا اجتماع و حكومتي، اگر بخواهد در دنيا و آخرت عزيز و سرافراز زندگي كند بايد به عوامل مذكور تمسك و عمل كند، در غير اين صورت به عوامل ذلت و خواري تن داده و عواملي كه در تقابل و تضاد با عوامل مذكور باشند، در واقع همان عوامل ذلت و خواري به شمار ميآيند.(ر.ك: الميزان،، علامه طباطبايي;، ج 20، ص 413ـ416، دارالكتب الاسلامية، تهران / تفسير نمونه، همان، ج 26، ص 438.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.