-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47564 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا همة آيات قرآن كريم بطن دارند؟

بله، از پيامبر اكرمنقل شده است براي قرآن كريم ظاهر و باطني است. براي باطن آن نيز باطني است تا هفتاد بطن.(سفينة البحار، شيخ عباس قمي;، ج 1، ماده بطن، نشر اسماعيليان.)

هر چند در روايت ياد شده به هفتاد بطن اشاره شده است، ولي مراد اين است كه براي قرآن كريم تأويلها و مراتب متعددي از معنا وجود دارد كه به عددي محدود نميشود; بلكه به حسب اختلاف مراتب افرادي كه اهل تفسير آيات قرآن كريم هستند اين معاني تغيير ميكند و همگي نيز مورد نظر اسلام است و همين ترتيب يعني ظهور يك معناي ساده ابتدايي از آيه و ظهور معناي وسيعتري براي آن و همچنين ظهور و پيدايش معنايي ديگر و وسيعتر براي آن در سرتاسر قرآن مجيد جريان دارد; مثلاً از آيه كريمة وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَتُشْرِكُوا بِهِ شَيْ ?‹ًا;(نسأ،36) خدا را بپرستيد و هيچ چيز را ]در عبادت[ شريك او قرار ندهيد استفاده ميشود كه نبايد بتها را پرستش كرد و با نظري وسيعتر در مييابيم كه انسان از ديگران به غير اذن خدا پرستش نكند و با نظر وسيعتر از آن انسان ميفهميم حتي از دلخواه خود نبايد پيروي كنيم و با نظري وسيعتر از قبل درك ميكنيم كه نبايد از خدا غفلت كرد و به غير او التفات داشت.

بنابراين، قرآن كريم با اين كه در تعليم خود انسانيت را مورد نظر قرار داده و تعليم خود را مناسب سطح سادهترين فهمها ـ كه فهم عامه مردم است ـ قرار داده و با زبان ساده عمومي سخن گفته است، ولي بر حسب توانايي درك معنويات، آن را پشت پرده ظواهر قرار داده تا از پشت اين پرده هر كس فراخور حال فهمهاي مختلف و به حسب حال و اندازه درك خود از آنها بهرهمند شود.

پيامبر اكرم(در حديث معروفي) در اينباره ميفرمايند: إنّا معاشر الأنبيأ تكلّموا الناس علي قدر عقولهم; ما گروههاي پيغمبران با مردم به اندازه عقلهايشان سخن ميگوييم.(بحارالانوار، علامه مجلسي;، ج 1، ص 37، داراحيأ لتراث العربي / ر.ك: قرآن در اسلام، علامه طباطبايي;، ص 33 ـ 42، دارالكتب الاسلامية / تفسير الميزان، علامه طباطبايي;، ترجمه عبدالكريم نيري بروجردي، ج 3، ص 136، مركز نشر فرهنگي رجأ.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.