کد مطلب:4759 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:213

)دررابطه با آبهايي كه از طريق ماشين لباسشويي ( شستن لباس ) به بيرون هدايت مي شود. آيا اشكال دارد يا خير ؟
ج1 ) تا انسان يقين به نجاست نداشته باشد حكم نجاست بار نمي شود بلكه حكم طهارت بار مي شود .
اگر لباسهايي كه به خشكشويي داده مي شود از قبل نجس نباشد يا شك داريم كه نجس است يا نه محكوم به طهارت هستند وآب خارج از ماشين لباس شويي محكوم به طهارت است .
اجوبه الاستفتاآت ص56 مسئله 292-291