کد مطلب:4761 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:158

حكم آب لوله كشي چيست؟
آب لوله كشي، كه به منبع متصل است، حكم آب جاري را دارد.

(بخش پاسخ به سؤالات )