مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4762 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:254

آب قليل كه از گذر ملاقات با چيز نجس، متنجّس مي شود، چگونه آبي است؟
آب قليل آبي است كه از كرّ كمتر است و تحت عنوان «جاري»، «چاه» و «باران» نيست. براي تفصيل اين احكام نيز بايد به رساله مرجع تقليد نگاه كرد.

(بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.