-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47638 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

چه منبعي را براي ترجمة صحيح كلمه به كلمة تمام كلمات قرآن مجيد به زبان فارسي پيشنهاد ميكنيد و اين كتاب را چگونه ميتوانيم تهيه كنيم؟

ابتدا بايد توجه داشت كه برابريابي لغوي آيات، بخشي از كار ترجمه است و ترجمة صحيح تنها از رهگذر برگردان لغوي به دست نميآيد و براي ترجمة صحيح بايد به اصول و مبانياي توجه داشت كه يكي از آنها برگردان صحيح واژه و تركيب است; براي مثال در آية 12 سورة ممتحنه، ميخوانيم: بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَ أَرْجُلِهِن اگر اين آيه را به صورت كلمه به كلمه ترجمه كنيم به هيچ وجه نميتوانيم به مفهوم آيه پي ببريم، گاه حاصل كار اهانت بار نيز ميشود; ترجمة صحيح آية پيش رو و پيش پاي است.

از بين ترجمههاي موجود، برخي ترجمة لفظ به لفظ شهرت دارند، مانند ترجمة آقاي محمد كاظم معزّي، و برخي به سبك كهن، مانند ترجمة آقاي ابوالقاسم امامي و... و در اين ميان، برخي به ترجمة محتوا به محتوا شهرت دارند، كه ترجمة آيت ا... مكارم شيرازي و ترجمة استاد فولادوند از اين دسته است.

در اين نوع ترجمهها سعي شده، علاوه بر رعايت اصول و مباني ترجمه، برابري نسبي و تا حد امكان در الفاظ و ساختارها نيز حفظ شود.

براي دستيابي به معاني واژههاي قرآن، افزون بر ترجمهها، از فرهنگهايي كه در اين باره تحرير شدهاند، نيز ميتوان كمك گرفت. برخي از اين فرهنگها عبارت است از:

ـ شرح و تفسير لغات قرآن (براساس تفسير نمونه)، چهار جلد، جعفر شريعتمداري، بنياد پژوهشهاي آستان قدس رضوي.

ـ فرهنگ آموزشي قرآن، محمد باقري، انتشارات تأويل.

ـ الفاظ قرآن، محمد رضايي، انتشارات مفيد.

ـ لغات قرآن، سيد حسين مرتضوي، نشر حجّت اصفهان.

ـ فرهنگ جيبي واژههاي قرآن، حميد محمدي، كانون انتشارات پيام حق.

ـ المستخلص يا جواهر القرآن، محمد بن محمد بن نصر البخارايي، به اهتمام دكتر مهدي درخشان، انتشارات دانشگاه تهران.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.