-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47640 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا قرآن كريم، انسانها را براي مطالعة قرآن تشويق كرده است؟

قرآن كريم از يك سو همگان را به مطالعة دقيق قرآن تشويق كرده است، و از سوي ديگر، كساني كه به آن بياعتنا هستند و تدبر در آن ندارند، مذمّت و نكوهش كرده است.

إِنَّـآ أَنزَلْنَـَهُ قُرْءَ َنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُون;(يوسف،2)، ما آن را قرآني عربي نازل كرديم، شايد شما درك كنيد (و بينديشيد); أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَ رَتِّلِ الْقُرْءَانَ تَرْتِيلاً;(مزمل،4)، يا بر نصف آن بيفزا، و قرآن را با دقت و تأمّل بخوان.

ترتيل خواندن قرآن توأم با تفكّر و تعقّل است. أَفَلاَيَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَان;(نسأ،82) آيا دربارة قرآن نميانديشند؟!

أَفَلاَيَتَدَبَّرُونَ الْقُرْءَانَ أَمْ عَلَيَ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ;(محمد،24)، آيا آنها در قرآن تدبّر نميكنند، يا بر دلهايشان قفل نهاده شده است. و...

اين آيات و آيات مشابه اينها، به خوبي روشن است كه ضمن دعوت به مطالعة متفكرانه قرآن، كساني را كه چنين نيستند را مورد مذمّت قرار داده است.

در روايات، فوايد بسياري براي خواندن قرآن بيان شده است، كه خود تشويق براي مطالعة آن است. به بخشي از اين روايات اشاره ميكنيم:

1. خداوند، به قرائت كننده قرآن پاداش عظيمي خواهد داد. پيامبراكرمفرمود: هركس براي رضاي خدا و آگاهي عميق در دين، قرآن بخواند، ثواب ملائكه و انبيا و رسولان را خواهد داشت.;(وسايلالشيعه، حرّ عاملي، ج 6، ص 184، مؤسسه آلالبيت.)

2. بالا رفتن مقام و درجة قاري در بهشت: حفص گويد: از امام كاظمشنيدم كه ميفرمود: درجات بهشت به اندازه آيات قرآن است. به قاري گفته ميشود: بخوان و (در مراتب بهشت) بالا برو. سپس ميخواند و مقامش بالا ميرود;(وسائلالشيعه، همان، ص 187.)

3. طولاني شدن عمر بينايي: امام صادقفرمود: هركس قرآن را از رو (با نگريستن بر آيات)، بخواند، از بينايياش براي مدت طولاني لذت خواهد برد;(بحارالأنوار، علامه مجلسي;، ج 89، ص 202، داراحيأ التراث.)

4. آميخته شدن قرآن با گوشت و خون قاري: امام صادقفرمود: هر جوان مؤمني كه قرآن بخواند، قرآن با گوشت و خونش آميخته خواهد شد;(كافي، كليني، ج 2، ص 568، دارالتعارف للمطبوعات.)

5. صفاي دل: پيامبراكرمفرمود: بدون شك اين دلها زنگار ميگيرند; همچنانكه آهن زنگ ميزند. عرض شد: صيقل آن به چيست؟ فرمود قرائت قرآن;

6. استجابت دعا: امامباقر7 فرمود: دعا را هنگام چهار چيز غنيمت بشماريد; قرائت قرآن و...;(كافي، همان، ص 448.)

7. نوراني شدن خانه: پيامبراكرمفرمود: خانههايتان را با تلاوت قرآن نوراني كنيد... .;(بحارالأنوار، علامه مجلسي;، ج 89، ص 200، داراحيأ التراث.)

8. زياد شدن بركت خانه: امام صادقاز امير مؤمنان عليچنين نقل ميكند: خانهاي كه در آن قرآن تلاوت و يادي از خدا شود، بركتش زياد شده، ملائكه در آنجا حاضر ميشوند و شياطين را دور ميكنند... .;(كافي، همان، ص 575.)

9. بهترين عبادت: پيامبر9 فرمود: بهترين عبادتِ امتِ من، تلاوت قرآن است;(وسائلالشيعه، همان، ص 168.)

10. بخشش گناهان، نوشته شدن حسنه و پاك شدن گناهان;(كافي، همان، ص 575 و 584.)

11. تخفيف عذاب از پدر و مادر;(كافي، همان، ص 578.)

12. باروري ايمان;(غررالحكم، آمُديّ، ص 112، نشر مكتب الاعلام الاسلامي.)

13. روشنايي چشمان;

14. سخن گفتن با خداوند;

15. علم اولين و آخرين به او عنايت ميشود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.