مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4766 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:356

اگر در هنگام ريختن آب بر چيز نجس، آب ترشح كند چه حكمي دارد؟
اگرآب شير را كه متصل به كرّ است، بر چيزي نجس بريزند و به بدن انسان ترشح كند، چنانچه عين نجس همراه آن نباشد و رنگ، يا بو و يا طعمش چون چيز نجس نشود، پاك است.

(بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.