کد مطلب:4766 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:213

اگر در هنگام ريختن آب بر چيز نجس، آب ترشح كند چه حكمي دارد؟
اگرآب شير را كه متصل به كرّ است، بر چيزي نجس بريزند و به بدن انسان ترشح كند، چنانچه عين نجس همراه آن نباشد و رنگ، يا بو و يا طعمش چون چيز نجس نشود، پاك است.

(بخش پاسخ به سؤالات )