-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47698 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

معناي كل قرآن چيست؟

لفظ قرآن در لغت به معناي خواندن و تلاوت است و كتاب مقدس قرآنكريم مجموعهاي از دستورها و راهنماييهاي خداوند متعال است كه براي هدايت و رسيدن انسان به درجات عالي انساني و نزديك شدن به خداوند مهربان بر قلب پاك و مهربان پيامبر عزيز اسلامنازل شده است.

توضيح آن كه خداوند دوست و آفريدگار ماست و تمام دنيا، آسمان، زمين و... را براي ما آفريده تا در دنيا زندگي كنيم و از نعمتهاي فراوان آن لذت ببريم و پس از اين جهان، به جهاني بهتر و بالاتر كه براي ما آفريده است برويم، همانجا كه انواع ميوهها و غذاهاي لذيذ و هر آنچه كه انسان بخواهد در آن يافت ميشود، باغهاي پر از گل، درختان پر از شكوفه و ميوه، دوستان مهربان و نهرهاي زيبا و جاري و...

رسيدن به آن جهان زيبا و وارد شدن به بهشت خوبيها، نياز به راهنما و نقشه دارد و خداوند آن نقشه را در اختيار ما گذاشته است. آن نقشه و كليدي كه ما را به بهشت ميرساند قرآنكريم است كه اگر نبود ما خوبيها را و راه درست و نادرست را نميشناختيم و در زندگي مثل خيلي از انسانها كه خود را از قرآن محروم كردهاند در زندگي سرگردان ميشديم و نميدانستيم چه بخوريم، چگونه رفتار كنيم، چه كارهايي را انجام بدهيم، چگونه عبادت كنيم، با پدر و مادر و اقوام چگونه رفتار كنيم و چه كنيم تا به بهشت وارد شويم.

بنابراين، قرآنكريم، براي خوشبخت كردن و سعادتمند نمودن انسانها توسط پيامبر گراميبراي انسانها آورده شده است.

همچنين قرآنكريم به ما ميآموزد كه در زندگي تنها نيستيم، هنگام خواندن آن و با توجّه به معناي آن، دست مهربان خداوند را همراه خودمان احساس ميكنيم، اگر صدايش كنيم ما را حتماً كمك ميكند. خداوند عزيز و مهربان ميفرمايد: اي مردم! پروردگارتان را بپرستيد; او كه شما و افراد پيش از شما را آفريده است. باشد كه پرهيزگار شويد، همان خدايي كه زمين را براي شما گسترده و آسمان را بر افراشته و از آسمان، آب ]باران[ فرستاد و از آن ميوهها، رزقي براي شما قرار داد. (بقره، 21 و 22)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.