-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47707 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه كنيم تا اطلاعات ما دربارة اعراب قرآن كامل شود؟

براي فراگيري روخواني و قرائت صحيح قرآن كريم، ابتدا بايد كلمات و حروف زبان عربي و رسمالخط و علائم قرآن را بدرستي بشناسيد. كتب متنوعي در رابطه با آموزش روخواني قرآن مجيد منتشر شده كه از آن جمله ميتوان به كتابهاي سودمند زير اشاره كرد:

1ـ آموزش ساده و سريع قرآن، مهدي الهي قمشهاي.

2ـ آموزش قرآن، مركز تحقيقات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.

3ـ آموزش قرآن (روخواني)، دارالقرآن سازمان تبليغات اسلامي.

4ـ حليةالقرآن، سطح 1، سيدمحسن موسويبلده.

شركت در كلاسهاي آموزش قرآن و نيز استفاده از نوارهاي آموزش قرائت قرآن (مانند نوارهاي يك بار و يا سه بار تكرار استاد: پرهيزگار) كمك شاياني بر شما خواهد كرد. (براي شروع، نوارهاي سه بار تكرار آقاي پرهيزگار توصيه ميشود.)

جهت پي بردن به علت اعراب كلمات در آيات قرآن كريم كتابهايي در زمينه علت اعراب نوشته شده است كه براي درك بيشتر آن نيز نياز به آشنايي با علم عربي و ادبيات آن است كه برخي از آنها عبارتند از:

1. اعراب القرآن الكريم و بيانه، محيي الدين الدرويش، دار ابن كثير.

2. اعراب القرآن و صرفه و بيانه، محمود صافي، انتشارات مدين.

3. معاني القرآن و اعرابه، ابي اسحق ابراهيم بن اسري، دارالحديث.

4. اعراب القرآن الكريم، محمد الطيب الابراهيم، دارالنفائس.

5. مقدمه تفسير مجمع البيان و اعراب كلمات در ذيل هر آيهاي، شيخ طبرسي;.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.