-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47708 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

از نظر قرآن انسان خوب به چه انساني گفته ميشود؟

انسانهاي خوب در درجه اول كساني هستند كه در بعد نظري و آراي ايمان و در بعد داراي اعمال صالح باشند چنان كه قرآن كريم ميفرمايد: الَّذِينَ اَّمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَيَ لَهُمْ وَحُسْنُ مَاَّبٍ; (رعد، 29) آنها كه ايمان آوردند، و عمل صالح انجام دادند پاكيزهترين ]زندگي[ نصيبشان است و بهترين سرانجامها. برخي از اعمال صالح كه مورد تأكيد قرآن كريم قرار گرفته است عبارتند از:

1. نماز، آنها كه زكات ميپردازند و به آخرت يقين دارند; الَّذِينَ يُقِيمُونَالصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْاَّخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ; (لقمان، 4) همانها كه نماز را برپا ميدارند، زكات را ادا ميكنند، و به آخرت يقين دارند.

2. شب زندهداري; اهل استغفار به خصوص در سحرگاهان; در اموالشان براي سائل و محروم حقي هست; (ذاريات، 17 ـ 19)

3. همانها كه از پروردگارشان در غيب و نهان ميترسند و از قيامت بيم دارند. (انبيأ، 49)

4. كساني كه اموال خدا را در راه خدا انفاق ميكنند و منت نميگذارند. (بقره، 262)

5. آنها كه در نمازشان خشوع دارند و آنها كه از لغو و بيهودگي روي گردانن #¢ آن كه دامان خود را از آلودگي به بيعفتي حفظ ميكنند... و آنها كه امانتها و عهد خود را مراعات ميكنند... و آنها كه از نمازهايشان مواظبت مينمايند.... (مؤمنون، 2، 3، 5، 8، 9)(ر، ك: نمونه، آيت الله مكارم شيرازي و ديگران، ج 14، ص 193 ـ 205، دارالكتب الاسلامية.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.