-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:47718 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در قرآن كريم در مورد كافران و مشركان چه چيزهايي آمده است؟

در قرآنكريم، دربارة مشركان آيات زيادي آمده است كه برخي از آن عبارتند از:

معرفي مشركان; (فصلت، 6 و 7) عقايد و كارهاي مشركان; (يونس، 21 تا 23 ; دخان، 34 تا 36) دلائل بياساس مشركان براي خرافات خود; (زخرف، 20 تا 22); گفتار مشركان دربارة حضرت مسيح(زخرف، 57 تا 62) انحراف مشركان از اصل توحيد; (فرقان، 55) معبودهاي دروغين مشركان; (زمر، 38 و 39) انواع و شكلهاي مختلف شرك مشركان; (صافات، 149 تا 158) و نيز سورهها و آيات: بقره، 108 114، 167 ; انعام، 25، 52، 100، 102; توبه، 1، 3، 113 ; اسرأ، 59، 92 ; ص، 6 ; انفال، 32، 34، 36، 39، 61 ; هود، 44 ; انبيأ، 1 ; شعرأ، 23 ; سبأ، 41 ; بروج، 22 ; آل عمران، 44، 128، 172 ; نسأ، 24، 116، 117 ; كافرون، 6 ; اعراف، 190، 199، و...(ر.ك: برنامه رايانهاي صراط، مركز فرهنگ و معارف قرآن، مدخل و واژة مشركان.)

از نظر آيات قرآنكريم، برخي از مجازت كافران عبارت است از:

1. نميتوانند از نتايج اعمال خود بهره گيرند: مَّثَلُ الَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ... (ابراهيم، 18) اعمال كساني كه به پروردگارشان كافر شدند همچون خاكستري است در برابر تند باد در يك روز طوفاني، آنها توانايي ندارند كمترين چيزي از آنچه را انجام دادهاند به دست آورند و اين گمراهي دور و درازي است

2. آنها تنها به خودشان ستم ميكنند: سَآءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا...; (اعراف، 177) چه بد مثلي دارند گروهي كه آيات ما را تكذب كردند و آنها تنها به خودشان ستم مينمودند!

3. مخلّد در دوزخ و از بدترين انسانها خواهند بود: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَـَبِ وَ الْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ...; (بينه، 6) كافران از اهل كتاب و مشركان در آتش دوزخند، جادوانه در آن ميمانند; آنها بدترين مخلوقاتند!

4. در قيامت كر و كور و لال محشور ميشوند و پيوسته بر عذاب آنان افزوده ميشود: وَ مَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ...; (اسرأ، 97) و هر كس ]به خاطر اعمالش[ گمراه سازد، هاديان و سرپرستاني غير خدا براي او نخواهي يافت و روز قيامت، آنها را بر صورتهايشان محشور ميكنيم در حالي كه نابينا و گنگ و كرند جايگاهشان دوزخ است، هر زمان آتش آن فرو نشيند، شعلة تازهاي به آنان ميافزاييم!

5. غلها و زنجيرهاي عذاب بر دست و گردن آنان افكنده ميشود: وجعلنا الاغلل في اعناق الذين كفروا ...;(سبأ، 33) و ما غل و زنجيرها در گردن كافران مينهيم; آيا جز آنچه عمل ميكردند بر آنها جزا داده ميشود.(ر.ك: منشور جاويد، آيتالله جعفر سبحاني، ج 9 ،ص 454، نشر مؤسسه سيد الشهدأ7.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.