-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)
-آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
(0)
-لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟(0)
-2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟(0)
-1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟(0)
-- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟(0)
-آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟(0)
-فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
(0)
-مقصود از اين آيه كه: «محمّد پدر هيچ يك از مردان شما نيست» چيست؟
(0)
-آيات مختلفي كه بيانگر خلقت انسان است و مثلاً در برخي از آنها خلقت انسان از خاك و در برخي از آب دانسته شده است، چگونه توجيه مي شود؟
(0)
-آيا اين كه در قرآن آمده است: «لن يصيبنا اِلاّ ما كتب الله لنا;(1) هيچ حادثه اي براي ما رخ نمي دهد مگر آنچه خداوند برايمان مقدّر كرده است.» با اختيار انسان سازگار است؟
(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:48760 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5898

چرا إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ به اين صورت آمده است؟

آية شريف إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ از آياتي است كه نكات تفسيري و ادبي فراواني دارد. به جهت مجمل بودن پرسش شما تنها به دو نكته اشاره ميشود:

الف ـ چرا فعل در اين آيه جمع آمده است؟

1. تعبير جمع انسان را از خودخواهي، استقلال شخصيت در عبادت دور ميكند.

2. اساس عبادت، به ويژه نماز بر پاية جمع و جماعت است.

ب ـ چرا مفعول بر فعل مقدم شده است؟

1. بر اساس قواعد عربي هنگامي كه مفعول بر فاعل مقدم شود، معناي حصر از آن فهميده ميشود و نتيجه آن توحيد افعالي و توحيد در عبادت خداي متعال است.

2. موحدي كه ذات اقدس خداوند را مالك همه چيز ميداند بيش از هر چيزي در عبادت، خداوند را مشاهده ميكند و با مقدم كردن ايّاك عبادت را حقّ انحصاري او ميداند.

3. عبادت كنندهاي كه ابتدا معبود را ميبيند و او را به عنوان جمال محض و كمال صرف ميشناسد، سختي و سنگيني عبادت برايش آسان ميشود.

4. شيطان در همة حالات، به ويژه در نماز، تمام نيروي خود را براي معبودتراشي بسيج ميكند. تعيين معبود از سوي نمازگرار در ابتداي نماز مانع از معبودتراشيهاي دروغين شيطان است.

5. عبادت سه ركن دارد: معبود، عابد و عمل عبادي. ركن اساسي از ميان اين سه معبود است. مقدم شدن معبود و نديدن عبادت و خود نشانه توحيد ناب است.

6. هر گفتگويي سه ركن دارد: مخاطب، متكلم و خطاب. در خصوص خطاب خداوند، اصالت، احترام و... از آنِ اوست. بنابراين سزاوار است كه مقدم شود.(ر.ك: تفسير تسنيم، آيت الله جوادي آملي، ج 1، ص 42 ـ 425، نشر اسرأ.)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.