مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:4976 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4312

چه مقدار خون نجس است؟
خون، هر چند كم باشد; نجس است و اگر وقتي مرطوب است با لباس يا دست انسان ملاقات كند، آنها را نجس مي كند.
البته، اگر لباس يا بدن انسان به خوني كه آلوده شود كه مقدارش كمتر از يك درهم است، موجب بطلان نماز مي شود، ولي اين به معناي آن نيست كه خون، پاك است.

(بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.