مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:50636 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:316

تاليفات مقام معظم رهبري كدامند
آثار و نوشتههاي مقام معظم رهبري:

1 ؤ از ژرفاي نماز;

2 ؤ صلح امام حسن(ع);

3 ؤ طرح كلي انديشهئ اسلامي در قرآن;

4 ؤ گفتار در باب صبر;

5 ؤ مجموعهاي از دروس اسلامشناسي;

6 ؤ مجموعهاي از دروس انديشهئ اسلامي;

7 ؤ زندگي سياسي امام صادق(ع);

8 ؤ هنر در قلمرو مكتب.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.