مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:50637 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:231

زبور آل محمد((صلي الله عليه وآله)) چيست؟
زبور آل محمد((صلي الله عليه وآله)) به «صحيفه سجاديه» كه مجموعه دعاهاي امام چهارم، زين العابدين((عليه السلام)) است، گفته مي شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1596ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.