مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:50639 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:235

بـرخـي از داسـتـان هاي تاريخي قرآن با آنچه در كتب تاريخي يا كتاب هاي آسماني مانندتورات و انجيل آمده است تفاوت دارد . اين تفاوت چگونه قابل تبيين است ؟
اولا : كتب تاريخي را مورخاني نوشته اند كه انسان بوده اند و به حكم انسان بودنشان هم تحت تاثير عـوامـل بـيروني ( قدرت ها و حكومت ها ) واقع مي شدند و هم تحت تاثيرعوامل دروني ( اميال , احساسات , عواطف و گرايش ها ) . عـلاوه بـر اين عدم امكانات ضبط و ثبت و نگهداري نيز سبب مي شود كه تاريخ نوشته شده توسط انسان همواره درمعرض تحريف و خطا باشد . كـتـب تـورات و انـجـيل نيز در حقيقت كلام خداوند نيستند ,چنانچه خود يهود و نصاري به اين مـطـلـب اذعـان دارنـد , بلكه نوعي تاريخ اند كه مورخان آنها نيز از انسانها هستند و از قاعده فوق مستثني نمي باشند . از ايـن روايـن گـونه كتب هيچگاه نمي توانند در عرض قرآن كه كلام الهي است و مصون از خطا قرارگيرند . ثانيا : هدف قرآن از نقل داستانها و تاريخ , صرفا نقل تاريخ نيست بلكه قرآن كتاب هدايت است . هدف قرآن از نقل داستانهاي تاريخي هدايت انسانها است . بـه همين دليل است كه هيچ يك از داستانهاي قرآني به طور مفصل و مشروح و حتي پيوسته نقل نشده است . بنابراين انگيزه اي براي دست بردن در تاريخ در قرآن وجودندارد .

تفسير الميزان ج 2 ص 307
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.