مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:50640 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:305

وضع كتابهاي انبياء پيشين را شرح دهيد ؟
كـتـابـهـاي مزبور , يا بمرور زمان بكلي محو شده و از ميان رفت يا دستخوش تحريفهاي لفظي و معنوي قرار گرفت در نتيجه آيينها و شريعتهاي آسماني بصورت مسخ شده اي ,درآمد .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.