مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:50643 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:214

كتب ديني يهوديان شامل چه چيزهايي است؟

مجموع كتب يهود كه «عهد عتيق» ناميده شده، مركب از تورات و چندين كتاب ديگر مي​باشد، تورات داراي پنج بخش است كه به نامهاي سفر «پيدايش»، سفر «خروج»، سفر «لاويان»، سفر «اعداد» و سفر «تثينه» ناميده شده است، اين قسمت از كتب عهد قديم، شرح پيدايش جهان و انسان و مخلوقات ديگر و قسمتي از زندگي انبياء پيشين و موسي بن عمران و بني اسرائيل و احكام اين آئين مي​باشد.و كتب ديگر آن كه در واقع نوشته​هاي مورخان بعد از موسي(ع) مي​باشد، شرح حالات پيامبران و ملوك و پادشاهان و اقوامي است كه بعد از موسي بن عمران به وجود آمده​اند.ناگفته پيداست كه غير از اسفار پنچگانه تورات، هيچيك از اين كتب، كتب آسماني نيستند و خود يهود نيز چنين ادعائي را ندارند و حتي «زبور» داود كه آنها را بعنوان «مزامير» مي​نامند، شرح مناجاتها و اندرزهاي داود است.و اما در مورد اسفار پنجگانه تورات، قرائن روشني در آنها وجود دارد كه بعد از موسي بن عمران نوشته شده​اند، زيرا در آنها شرح و فات موسي(ع) و چگونگي تدفين او و پاره​اي از حوادث بعد از وفات او آمده است، مخصوصاً آخرين فصل سفر پنجم (سفر تثنيه) به وضوح ثابت مي​كند كه اين كتاب، مدتها بعد از وفات موسي بن عمران به رشته تحرير در آمده است.بعلاوه محتويات اين كتب كه آميخته با خرافات فراوان و نسبتهاي ناروا به انبياء و پيامبران و بعضي سخنان كودكانه مي‎باشد گواه ديگري بر ساختگي بودن آنها است. شواهد تاريخي نيز نشان مي​دهد كه تورات اصلي از ميان رفت و بعداً پيروان موسي بن عمران، اين كتابها را به رشته تحرير در آوردند.
قصه هاي قرآن


حضرت آيت الله مكارم شيرازي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.