مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:50653 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:302

2) آيا كتاب حليه المتقين علامه مجلسي معتبر است
ج2) احاديث حليه المتقين است بعضي معتبر وبعضي غير معتبر مي باشد چون بيشتر مسائل كتاب درمورد مستحبات ومكروهات مي باشد لازم نيست سندش معتبر باشد انسان مي تواند به اميد ثواب ورجاء انجام بدهد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.