مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:50700 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:348

كتابهاي كشف المطالب و كشف الايات چه كاربردي دارند و چه استفاده اي در رابطه با قرآن از آنها مي توان كرد؟
استفاده از كشف الايات و كشف المطالب معمولا براي كساني است كه مي خواهند در تفسير قرآن كار كنند و آيات را در زمينه اي كه مي خواهند به دست آورند و در آنها تحقيق نمايند در كشف الايات شماره آيات و سوره ها مشخص شده و در كشف المطالب موضوعات و عناوين و مطالبي كه در قرآن مجيد آمده آدرس داده شده است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.