-لطفاً در مورد تحقير كودكان در سن كودكي و تأثير آن در آينده، توضيح بفرماييد.

(0)
-برادر كوچك من به علت متاثر شدن از دوستان خود در مدرسه و نوع آرايش مويش و نوع لباسش در( پوشيدن لباس تنگ ) فرق كرده است در حاليكه اعضاي ديگر خانواده اينطور نيستند حال چه كنيم تا او را از اين وضعيت نجات دهيم ؟ ( 15 سال دارد )(0)
-آيا خردسالان مي توانند بگويند ما در دوره خردسالي نماز نمي خوانيم و بعد از رسيدن به مرحله تكليف نماز خواهيم خواند؟
(0)
-1 ـ من دانش آموز كلاس سوم هستم يكي ازاحاديث پيامبررابفرماييد كه براي مفيد است ؟(0)
-چگونه مي توانيم مسائل مربوط به دوران نوجواني وجواني قبل از ازدواج رابامسائل بعد از ازدواج تطبيق دهيم ؟(0)
-آيا بر فرزندي كه پدر مادرش مسلمان هستند، تحصيل يقين و استدلال لازم است؟
(0)
-پـيرامون كودكان استثنائي در علوم گوناگوني بحث مي شود و هر دانشمندي از زاويه خاصي به آن مي نگرد و نظر مي دهد . در ايـن پـرسـش , آنـچـه براي ما مطرح است , اين است كه از نظر اسلام ريشه پيدايش اين گونه انسانهاي ناقص چيست ؟ و چگونه با عدل الهي سازگار است ؟(0)
-وضعيت كودكان غير مميز و ديوانگان , و سفيهان در روز قيامت چيست ؟ آيا آنها به بهشت مي روند يا جهنم ؟(0)
-سرنوشت كودكان مسلمان مثل شهيد فهميده و غير مسلمان چگونه است ؟(0)
-نوزادان سقط شده و كودكان متولد از حرام در آخرت در چه حالي هستند؟(0)
-لطفاً در مورد تحقير كودكان در سن كودكي و تأثير آن در آينده، توضيح بفرماييد.

(0)
-برادر كوچك من به علت متاثر شدن از دوستان خود در مدرسه و نوع آرايش مويش و نوع لباسش در( پوشيدن لباس تنگ ) فرق كرده است در حاليكه اعضاي ديگر خانواده اينطور نيستند حال چه كنيم تا او را از اين وضعيت نجات دهيم ؟ ( 15 سال دارد )(0)
-آيا خردسالان مي توانند بگويند ما در دوره خردسالي نماز نمي خوانيم و بعد از رسيدن به مرحله تكليف نماز خواهيم خواند؟
(0)
-1 ـ من دانش آموز كلاس سوم هستم يكي ازاحاديث پيامبررابفرماييد كه براي مفيد است ؟(0)
-چگونه مي توانيم مسائل مربوط به دوران نوجواني وجواني قبل از ازدواج رابامسائل بعد از ازدواج تطبيق دهيم ؟(0)
-آيا بر فرزندي كه پدر مادرش مسلمان هستند، تحصيل يقين و استدلال لازم است؟
(0)
-پـيرامون كودكان استثنائي در علوم گوناگوني بحث مي شود و هر دانشمندي از زاويه خاصي به آن مي نگرد و نظر مي دهد . در ايـن پـرسـش , آنـچـه براي ما مطرح است , اين است كه از نظر اسلام ريشه پيدايش اين گونه انسانهاي ناقص چيست ؟ و چگونه با عدل الهي سازگار است ؟(0)
-وضعيت كودكان غير مميز و ديوانگان , و سفيهان در روز قيامت چيست ؟ آيا آنها به بهشت مي روند يا جهنم ؟(0)
-سرنوشت كودكان مسلمان مثل شهيد فهميده و غير مسلمان چگونه است ؟(0)
-نوزادان سقط شده و كودكان متولد از حرام در آخرت در چه حالي هستند؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:50711 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:337

برادر كوچك من به علت متاثر شدن از دوستان خود در مدرسه و نوع آرايش مويش و نوع لباسش در( پوشيدن لباس تنگ ) فرق كرده است در حاليكه اعضاي ديگر خانواده اينطور نيستند حال چه كنيم تا او را از اين وضعيت نجات دهيم ؟ ( 15 سال دارد )
اگر ايشان سنشان 15 سال است از دو مرحله 7 سال و 14 سال گذشته اند و هرگز از طريق امر و نهي شما نمي توانيد تاثيري داشته باشيد بلكه فقط بايد از طريق مشورت و دوستي و محبت با ايشان پيش رويد و از خود ايشان بخواهيد تا يك جواب خوب براي كارهايش به شما بدهد و سپس فشار براو وارد نكنيد و اجازه بدهيد خودش با فكر منطقي به نتيجه برسد .
سؤال كننده گرامي : دوره نوجواني سن مهم براي القاآت مذهبي است و مذهب عامل نجات از سر در گمي و سير دهنده بسوي كمال است يعني ايمان مي تواند پليس خوش خوي دروني باشد . بنابراين بايد در تربيت ديني صحيح برادرتان بيشتر توجه كنيد توجه دادن او به نماز و عبادت و ايجاد رابطه انس بين او و خدا تنها احساسات مدهبي مي تواند نوجوان را اقناع مي كند و در ضمن تمايلات طبيعي و هواهاي نفساني اش را هم مهار كرده رفتار او را تحت كنترل مي آورد از همه آنها مهمتر احساس رنج دروني فشار عاطفي نكراني ، ترس آشفتگي و احساس شديد گناه كه از ويژگيهاي اين دوره است از بين مي برد گاهي نوجوان در ميان خانواده و فاميل فراموش مي شود و براي اينكه جلب نظر كند بگونه اي خود را وارد صحنه نمايد به اين نوع رفتار ها متوسل مي شود .
اگر با اطرافيان و فرزندانمان ارتباط سالم و صميمي داشته باشيم به محض بوجود آمدن مسئله اي براحتي و با آرامش در فضايي دور از هيجان و احساسات زود گذر مي توانيم مشكلمان را مطرح كنيم و به نتايجي برسيم ،پس استفاده از محبت وصبر براي والدين بسيار ضروري است.
توجه داشته باشيم معمولاً نوجوانان تجربه هاي بزرگترها را ندارند وقبح مسائل مورد نكوهش برايشان روشن نشده است و آموختن تجربه احتياج به گذشت زمان دارد.
گاهي اين نوع رفتارها از نوجوان شايد مقدمه اي است براي روحيه تشخص طلبي و استقلال او و مداخله شما اگر هشيارانه نباشد سازندگي شخصيت را كه كاري است بس ظزيف ومشكل ، مختل مي كند وباعث درهم شكستن وجودش مي شود.
ضناً دوران نوجواني دوره ياغيگري وعصيان است ودوره اي است كه قواعد اخلاقي جاي خود را به تقليد مي دهد ونوعي سلب اعتماد از ديگران براي او پيدا مي شود.
واصولاً هر موجود زنده اي داراي يك سلسله انگيزه هاي طبيعي هست . ريشه انگيزه هاي طبيعي را نمي شود در نهاد او بطور كلي قطع كرد. بنابراين سعي كنيد نيازهاي او را درنظر بگيريد ورههاي صحيح براي رفع آنها پيدا كنيد.
بايد زير بازوي نوجوان را گرفت واز هر راه ممكن در امر جهت دهي او اقدام به عمل آورد اما اقدامات در چند جبهه بايد صورت گيرد :
1- رابطه باخود نوجوان ، تلاشهايي كه دراين باره توصيه ميشود : ايجاد رغبت از طريق رابطه اش باخدا ، پذيرش و رفاقت با او ، جهل زدايي از طريق والدين ومربيان با استفاده از توان بياني ،كتب ، مجلات ، نوشته ها ، ايجاد اعتقاد در نوجوان نسبت به احاطه ونظارت بي انقطاع خدا بر اعمال وزفتار از طريق بحثهاي خانوادگي وجلسه اي . پاسخ به پرسشهاي مذهبي وتجهيز نوجوانان به دفاع از مذهب، زمينه سازي براي خوديابي ، خودسازي ومحاسبه نفس
2- دررابطه با خانواده : توجه به الگويي ، استفاده از جاذبه هاي صوتي وكلامي براي جذب وجلب ، ايجاد رابطه با نوجوان با استفاده از عواطف گرم خانوادگي ، اعلام محبت ، نشان دادن رحمت وعنايت ، تحريك عواطف ، كاهي هم بهره گيري از مهر وقهربه صورت توأم .
3- در رابطه با معاشران
4- همگام ساختن با الگوهاي نافذ000
به نوجوانان آراستگي صحيح ومثبت را بياموزيم واو را در مسائلي كه منافي با شرع نيست تأييد ودرك كنيم ودر آخر بايد گفت نوجوان را در برابر حملات زباني وبدني وفشارهاي روحي و رواني قرار ندهيم.
------------------------------------------------
منابع
روان شناسي رشد / جمعي از نويسندگان وصاحبنظران
تربيت وبازسازي كودك / دكتر علي قائمي
مجله پيوند / شماره هاي مختلف
مجله مكتب اسلام/ شماره8/ سال نوزدهم

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.