-مسجد جمكران چه ارتباطي با حضرت مهدي (عج) دارد؟

(2607)
-شايعه اي است كه امسال در اصفهان زني به نام مليحه كه قاتل امام زمان 7خواهد بود, به دنيا آمده است , آيا درست است ؟

(871)
-در مورد اين كه گفته شده ياران واقعي امام زمان (عج) كساني هستند كه در زمان غيبت با مردم به گونهاي رفتار ميكنند كه به راحتي در جيب يكديگر دست كرده و از مال يكديگر استفاده ميكنند بدون اين كه ناراحت شوند، توضيح دهيد؟

(866)
-پاسخ درباره آیا عقیده به ظهور منجی درهمه ادیان وجود دارد؟(810)
-پاسخ درباره تفاوت مکتب تشیع واهل سنت درباره مهدی موعود چیست ؟(808)
-پاسخ درباره غیبت حضرت مهدی علیه السلام تاچه زمانی طول خواهد کشید ؟(807)
-پاسخ درباره دلایل عقلی ونقلی زنده بودن امام زمان علیه السلام چیست؟(781)
-پاسخ درباره چرا امام مهدی علیه السلام درزمان غیبت کبری نایب خاص ندارد؟(694)
-خواندن قرآن و هديه ثواب آن به يكي از ائمه اطهار(ع) و امام زمان(عج) درست است؟

(686)
-پاسخ درباره مبانی کلامی مهدویت چیست ؟(649)
-1- نشانه هاي آخر الزمان كه كاملا روشن و آشكار هستند و تا بحال اتفاق افتاده چيست ؟(0)
-طبق احاديث در دورة آخر الزّمان چه افرادي در جامعه حكومت خواهند كرد و آن افراد در كدام ديار حاكمند؟

(0)
-آرماگدون كه غربيها به آن معتقدند يا دامن ميزنند چيست؟

(0)
-آيا كسي از فقها، و مراجع تقليد ارتباط خاص با امام زمان((عليه السلام)) دارند؟
(0)
-عدد اصحاب و ياران حضرت مهدي((عليه السلام)) چه تعدادي خواهد بود؟
(0)
-چرا امام دهم((عليه السلام)) را «هادي» و امام دوازدهم را «مهدي» لقب داده اند؟
(0)
-آيا اطلاعاتي در مورد نحوةزندگي ابا صالح (عج )و جود دارد اينكه چگونه زندگي مي كنند، تنهاست يا با خانواده اي زندگي ميكند خود را و خوراكش ر ازكجا تأمين ميكند يا از آسمان براي او ميرسد توضيح فرمائيد ؟(0)
-2-دعاها و انتظارات حضرت وليعصر ( عج ) از شيعيان چيست(0)
-1ـ براي ملاقات با امام عصر (عج) ما جوانان چه برنامه هايي و اعمالي را بايد رعايت كنيم و چگونه باشيم؟(0)
-- امام زمان (عج) چه كاره حضرت رضا« عليه السلام » مي شوند ؟(0)
-1- نشانه هاي آخر الزمان كه كاملا روشن و آشكار هستند و تا بحال اتفاق افتاده چيست ؟(0)
-طبق احاديث در دورة آخر الزّمان چه افرادي در جامعه حكومت خواهند كرد و آن افراد در كدام ديار حاكمند؟

(0)
-آرماگدون كه غربيها به آن معتقدند يا دامن ميزنند چيست؟

(0)
-آيا كسي از فقها، و مراجع تقليد ارتباط خاص با امام زمان((عليه السلام)) دارند؟
(0)
-عدد اصحاب و ياران حضرت مهدي((عليه السلام)) چه تعدادي خواهد بود؟
(0)
-چرا امام دهم((عليه السلام)) را «هادي» و امام دوازدهم را «مهدي» لقب داده اند؟
(0)
-آيا اطلاعاتي در مورد نحوةزندگي ابا صالح (عج )و جود دارد اينكه چگونه زندگي مي كنند، تنهاست يا با خانواده اي زندگي ميكند خود را و خوراكش ر ازكجا تأمين ميكند يا از آسمان براي او ميرسد توضيح فرمائيد ؟(0)
-2-دعاها و انتظارات حضرت وليعصر ( عج ) از شيعيان چيست(0)
-1ـ براي ملاقات با امام عصر (عج) ما جوانان چه برنامه هايي و اعمالي را بايد رعايت كنيم و چگونه باشيم؟(0)
-- امام زمان (عج) چه كاره حضرت رضا« عليه السلام » مي شوند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:52327 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:366

آرماگدون كه غربيها به آن معتقدند يا دامن ميزنند چيست؟

آرماگدون (Armageddon) يك عقيده مذهبي - تاريخي است كه مبتني بر اعتقاد به پايان رسيدن دنيا و رودررويي دو گروه خير و شر است؛ چنان كه فرهنگ ادوانس لزنر آن را چنين معنا كرده است

(1)The final conflict between good and evil at the end of the world

يعني رويارويي و نبرد نهايي ميان خير و شر در پايان جهان (آخرالزمان).

تقريباً همه اديان (با اختلاف در تعابير) اتفاق دارند كه در اين روز نيروهاي خير بر نيروهاي شر برتري يافته و خير و نيكي براي هميشه پيروز خواهد شد.

آرماگدون را مجازاً در هر نوع مبارزه و نبردي كه جنبه اسطورهاي داشته باشد و نيروهاي خير و شر در آن مقابل هم قرار گرفته باشند، به كار ميبرند.

جنگ دوم جهاني را كه به شكست آلمانها منتهي شد، نيروي آرماگدونوار مينامند.

از اين رو در فرهنگ عامه انگليسي زبانان آرماگدون معناي مبارزه سرنوشت ساز، برخورد نهايي و آخرين رويارويي ميدهد. از اين جهت نبرد شواليههاي پادشاه ريچارد با نيروهاي پرنس جان در تاريخ انگلستان ميتواند آرماگدونوار باشد، نيز مسابقه دو تيم فوتبال در مرحله نهايي مسابقات ميتواند آرماگدون لقب بگيرد!

معناي حقيقي آرماگدون، به لحاظ تطبيقي، مرادف با ظهور امام عصر(ع) در فرهنگ اسلامي و بازگشت عيسي مسيح(ع) در فرهنگ مسيحي و پيروزي اهوارامزدا بر اهريمن در فرهنگ زرتشتي است.

اين اعتقاد در صنعت سينماي آمريكا مورد توجه قرار گرفته است، منتهي با نگرهاي منفي؛ بدين معنا كه تلاش ميشود ظهور منجي و موعود، نه مسئلهاي براي نجات انسانيت از ظلم و پايان خون ريزي در عالم و پيدايش صلح باشد، بلكه رويهاي تازه در جنگ و خون ريزي تلقي شود، يا با ساختن آرماگدونهايي، حقيقت را به صورت افسانه معرفي كرده يا آن را تحريف كنند.

فيلم هايي از قبيل نسترآداموس شخصيت موعود را فردي خونريز و جنگجو معرفي ميكند كه با قساوت تمام به كشتار ميپردازد.

مسلّما انگيزههاي سياسي پشت پردهاي در ساخت و ترويج اين نوع فيلمها وجود دارد كه در اين جا نميتوان به آن پرداخت.

پينوشتها:

1 - Advancel Lerner,s Dictionary,p.54

2 - براي اطلاعات بيشتر ر.ك: خبرنامه دين پژوهان، دوره اول، شماره 3، هاليوود و مهدويت، گفتگو با آقاي حسن بلخاري، شهريور 1380.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.