-مسجد جمكران چه ارتباطي با حضرت مهدي (عج) دارد؟

(2608)
-شايعه اي است كه امسال در اصفهان زني به نام مليحه كه قاتل امام زمان 7خواهد بود, به دنيا آمده است , آيا درست است ؟

(871)
-در مورد اين كه گفته شده ياران واقعي امام زمان (عج) كساني هستند كه در زمان غيبت با مردم به گونهاي رفتار ميكنند كه به راحتي در جيب يكديگر دست كرده و از مال يكديگر استفاده ميكنند بدون اين كه ناراحت شوند، توضيح دهيد؟

(867)
-پاسخ درباره آیا عقیده به ظهور منجی درهمه ادیان وجود دارد؟(810)
-پاسخ درباره تفاوت مکتب تشیع واهل سنت درباره مهدی موعود چیست ؟(808)
-پاسخ درباره غیبت حضرت مهدی علیه السلام تاچه زمانی طول خواهد کشید ؟(807)
-پاسخ درباره دلایل عقلی ونقلی زنده بودن امام زمان علیه السلام چیست؟(781)
-پاسخ درباره چرا امام مهدی علیه السلام درزمان غیبت کبری نایب خاص ندارد؟(694)
-خواندن قرآن و هديه ثواب آن به يكي از ائمه اطهار(ع) و امام زمان(عج) درست است؟

(686)
-پاسخ درباره مبانی کلامی مهدویت چیست ؟(649)
-1- نشانه هاي آخر الزمان كه كاملا روشن و آشكار هستند و تا بحال اتفاق افتاده چيست ؟(0)
-طبق احاديث در دورة آخر الزّمان چه افرادي در جامعه حكومت خواهند كرد و آن افراد در كدام ديار حاكمند؟

(0)
-آرماگدون كه غربيها به آن معتقدند يا دامن ميزنند چيست؟

(0)
-آيا كسي از فقها، و مراجع تقليد ارتباط خاص با امام زمان((عليه السلام)) دارند؟
(0)
-عدد اصحاب و ياران حضرت مهدي((عليه السلام)) چه تعدادي خواهد بود؟
(0)
-چرا امام دهم((عليه السلام)) را «هادي» و امام دوازدهم را «مهدي» لقب داده اند؟
(0)
-آيا اطلاعاتي در مورد نحوةزندگي ابا صالح (عج )و جود دارد اينكه چگونه زندگي مي كنند، تنهاست يا با خانواده اي زندگي ميكند خود را و خوراكش ر ازكجا تأمين ميكند يا از آسمان براي او ميرسد توضيح فرمائيد ؟(0)
-2-دعاها و انتظارات حضرت وليعصر ( عج ) از شيعيان چيست(0)
-1ـ براي ملاقات با امام عصر (عج) ما جوانان چه برنامه هايي و اعمالي را بايد رعايت كنيم و چگونه باشيم؟(0)
-- امام زمان (عج) چه كاره حضرت رضا« عليه السلام » مي شوند ؟(0)
-1- نشانه هاي آخر الزمان كه كاملا روشن و آشكار هستند و تا بحال اتفاق افتاده چيست ؟(0)
-طبق احاديث در دورة آخر الزّمان چه افرادي در جامعه حكومت خواهند كرد و آن افراد در كدام ديار حاكمند؟

(0)
-آرماگدون كه غربيها به آن معتقدند يا دامن ميزنند چيست؟

(0)
-آيا كسي از فقها، و مراجع تقليد ارتباط خاص با امام زمان((عليه السلام)) دارند؟
(0)
-عدد اصحاب و ياران حضرت مهدي((عليه السلام)) چه تعدادي خواهد بود؟
(0)
-چرا امام دهم((عليه السلام)) را «هادي» و امام دوازدهم را «مهدي» لقب داده اند؟
(0)
-آيا اطلاعاتي در مورد نحوةزندگي ابا صالح (عج )و جود دارد اينكه چگونه زندگي مي كنند، تنهاست يا با خانواده اي زندگي ميكند خود را و خوراكش ر ازكجا تأمين ميكند يا از آسمان براي او ميرسد توضيح فرمائيد ؟(0)
-2-دعاها و انتظارات حضرت وليعصر ( عج ) از شيعيان چيست(0)
-1ـ براي ملاقات با امام عصر (عج) ما جوانان چه برنامه هايي و اعمالي را بايد رعايت كنيم و چگونه باشيم؟(0)
-- امام زمان (عج) چه كاره حضرت رضا« عليه السلام » مي شوند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:53093 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2607

مسجد جمكران چه ارتباطي با حضرت مهدي (عج) دارد؟

از دو جهت مسجد مقدس جمكران با امام زمان (عج) ارتباط دارد:

يكم: از برخي كتب تاريخي و ديني استفاده ميشود كه مسجد جمكران به دستور امام زمان (عج) تأسيس شده كه شرح به وجود آمدن آن چنين است: شيخ عفيف صالح بن حسن مثله جمكراني گزارش داده است: محمد حسين ناصر الشريعه، تاريخ قم، ص 149؛ بحارالانوار، ج 53، ص 230.

در خواب ديدم كه جماعتي آمدند و گفتند كه از خواب برخيز و دستور امام زمان (عج) را اجابت و اطاعت كن. من بيدار شده و آماده شدم.

در اين هنگام آوازي شنيدم كه گفت: اين پيراهن را نپوش كه از تو نيست و پيراهن ديگري كه از تو است بپوش... مرا بياورند به جائي كه الان مسجد است، ديدم در آن جا تختي نهاده شده و روي آن فرشي گسترده و بالشهاي نيكو نهاده و جواني سي ساله بر آن تكيه زده است و كنار او پيرمردي نشسته و بر او كتاب ميخواند و پيش از شصت نفر در اين زمين گرد او نماز ميخوانند.

بعضيها لباسهاي سفيد و برخي لباسهاي بر تن دارند و آن پيرمرد حضرت خضر بود. حضرت به من دستور داد كه برو به حسن مسلم بگو كه چند سال است در اين زمين عمارت و كشاورزي ميكني، و از اين به بعد اجازه زراعت و عمارت نداري. اگر از اين به بعد زراعت و عمارت كردي، بايد با منافع آن مسجد بنا كني. به حسن مسلم بگو: اين زمين شريفي است كه خداي تعالي اين زمين را بر زمينهاي ديگر برتري داده و آن را بر گزيده است.

پس حضرت فرمود: حسن مثله بايد به حضور سيد ابوالحسن رفته و همراه او نزد حسن مسلم برويد و انتفاع چند ساله مسجد را گرفته، به ديگران دهيد تا مسجد را بنا كنند من همراه سيد ابوالحسن الرضا به خدمت حسن مسلم رفته و منافع زمين را از او گرفته و مسجد جمكران بنا گرديد و از چوب پوشانده شد.

تاريخ قم، ص 149 - 152؛ بحارالانوار، ج 53، ص 130 - 132.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.