مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:54302 پنج شنبه 12 ارديبهشت 1398 آمار بازدید:173

پاسخ آیت الله فیاض در باره جویدن ساجک درماه رمضان
 سئوال:

آیا در ماه مبارک رمضان، یک روزه دار در طول روز برای رفع بوی دهان خود می تواند ساجک (سغز) بجود در حالی که آب دهان و رطوبت آن را فرو نبرد؟ (ساجک ماده ای است که جویده می شود و خورده نمی شود.)

جواب:

در فرض سؤال، اگر خالی از شیرینی باشد مانعی ندارد

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.