مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:54471 یکشنبه 28 شهریور 1395 آمار بازدید:192

پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره چسباندن عکس در مسجد
سئوال:

نصب عكس در مساجد چه صورت دارد. اگر اين عكسها رو به قبله نباشد چطور؟

پاسخ :

1. منقوش نمودن ديوار مسجد به عكس مكروه است.

2. نماز خواندن در مكاني كه در آن عكس است هر چند مقابل نباشد مكروه است.

3. نصب عكس مناسب مسجد نيست

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.