مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:54472 چهارشنبه 23 مرداد 1398 آمار بازدید:66

پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره نماز روز عید غدیر
سئوال:

لطفاً نظر شريفتان را درباره جواز و يا عدم جواز جماعت در نماز روز عيد غدير«صلاة الغدير» مرقوم فرماييد.

پاسخ :

1. روز غدير خم از اعياد بزرگ اسلامي است و نماز خاص دارد ليكن همانند روز مبعث است كه از اعياد عظيم ديني است و نماز مخصوص دارد ولي به جماعت اقامه نمي‌شود.

2. روايت معتبري بر تجويز جماعت وجود ندارد و ادلّه تسامح در سنن رجحان آن را ثابت نمي‌كند.

3. برخي از فقهاي عظام جماعت آن را به عنوان رجا نه به قصد ورود بعيد ندانستند ولي اَوليٰ ترك جماعت مي‌باشد

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.