مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:54608 سه شنبه 12 بهمن 1395 آمار بازدید:331

پاسخ آیت الله گرامی درباره فرق عارف مسلکان با صوفی مسلکان چیست ؟
سئوال :

فرق عارف مسلکان با صوفی مسلکان چیست ؟ چون اگر عنایت داشته باشید پاره ای از علما ، عرفاء را در زمرۀ صوفی مسلکان می پنداشتند ؟

پاسخ :

عرفان اعم از تصوّف است ، تصوّف اگر حقیقی باشد یکی از مصادیق عرفان است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.