مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:54965 چهارشنبه 7 تير 1396 آمار بازدید:141

پاسخ ایت الله بهجت در باره شلوار تنگ
سئوال :

پوشيدن شلوار تنگ براى آقايان به گونه‌اى که حجم عورت و باسن را نشان دهد، چه حکمى دارد؟  

پاسخ :

چون معرضيت براى فتنه و فساد دارد، اشکال دارد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.