کد مطلب:55103 دوشنبه 13 شهریور 1396 آمار بازدید:186

پاسخ آیت الله سیستانی درباره تراشیدن سر در حج
 پرسش:

اگر سر حاجی به هنگام تراشیدن آن ، زخمی شود و خون آید ،او چه باید باید بکند؟

پاسخ:

هر گاه او در این زخمی کردن و خون در آوردن متعمٌد نبوده است چیزی بر او نیست .