مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:55103 دوشنبه 13 شهریور 1396 آمار بازدید:253

پاسخ آیت الله سیستانی درباره تراشیدن سر در حج
 پرسش:

اگر سر حاجی به هنگام تراشیدن آن ، زخمی شود و خون آید ،او چه باید باید بکند؟

پاسخ:

هر گاه او در این زخمی کردن و خون در آوردن متعمٌد نبوده است چیزی بر او نیست .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.