کد مطلب:55112 یکشنبه 19 شهریور 1396 آمار بازدید:167

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره کفاره ابطال روزه
 پرسش :

چنانچه انسان، در روزی که شک بین آخر ماه رمضان و عید دارد روزه خود را باطل نماید، کفاره ی آن چیست؟

پاسخ :

اگر شک کند آخر رمضان است یا اوّل شوال و عمداً روزه را باطل کند بعد معلوم شود روز عید بوده کفّاره ندارد.