کد مطلب:55118 سه شنبه 21 شهریور 1396 آمار بازدید:12

پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره راه رفتن در نماز
 سؤال :

آیا راه رفتن مختصر در صورتی که چند قدم حرکت کرده ولی از قبله روی برنگرداند، نماز را باطل می کند یا خیر؟

جواب:

در فرض مذکور، راه رفتن مختصر بدون اینکه از قبله منحرف شود اگر به مقداری کم باشد که عرفاً صورت نماز را به هم نزند، مانعی ندارد ، ولی نباید در حال حرکت قرائت یا أذکار نماز را انجام بدهد