کد مطلب:55119 چهارشنبه 22 شهریور 1396 آمار بازدید:19

پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره فرزندخوانده
 سوال :

نظر ایشان در خصوص حضانت فرزند چگونه است؟اینکه آیا فرزند خوانده، محرم به والدین تنی یا ناتنی محسوب می شود یا خیر؟

 پاسخ :

 در فرض سوال محرمیت فرزند خوانده دلیل و سبب می خواهد و چنانچه دلیل و سببی نباشد بر آن دو نامحرم است