کد مطلب:55121 چهارشنبه 22 شهریور 1396 آمار بازدید:122

پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره محرم و نامحرم
  سوال :

حد آزاد گذاردن زن و دختر برای بیرون رفتن او از خانه چقدر است؟

 پاسخ :

 زنان و دختران با حجاب و پوشش کامل و از اماکن اختلاط با نامحرمان پرهیز نمایند. پسران از اماکن آلوده اخلاقی و نااهلان پرهیز نمایند.