کد مطلب:55122 چهارشنبه 22 شهریور 1396 آمار بازدید:9

پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره فقاهت عدالت مرد بودن برای قاضی
 سوال :

ایا شرایطی که برای قاضی لازم است مثل فقاهت عدالت مرد بودن برای وکیل دادگستری هم لازم است

 پاسخ :

 شرایط مذکور مخصوص قاضی است و در وکالت شرط نمیباشد