کد مطلب:55126 پنج شنبه 23 شهریور 1396 آمار بازدید:57

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی دباره بیهوشی مرجع تقلید
پرسش :

اگر مرجع تقلید در هنگام عمل مجبور به بیهوشی گردد کسانی که از او تقلید می کنند چه تکلیفی دارند؟

پاسخ :

بیهوشی موقت تاثیری در وضع مرجع و مقلد ندارد.