کد مطلب:55127 پنج شنبه 23 شهریور 1396 آمار بازدید:57

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره تقلید از مجتهد متجزی
پرسش :

آیا مرجع باید مجتهد در تمامی ابواب فقه باشد یا از کسی که در بعضی از ابواب اجتهاد دارد هم مى تواند تقلید کرد؟

پاسخ :

تقلید از مجتهدی که در بعضی از ابواب اجتهاد دارد خالى از اشکال نیست.