کد مطلب:55128 پنج شنبه 23 شهریور 1396 آمار بازدید:55

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره مسائل قومی و نژادی در باب مرجعیت
پرسش :

طرح مسایل قومى و نژادى در باب مرجعیّت چه حکمى دارد؟

پاسخ :

مرجعیّت هیچ ارتباطى با مسایل قومى و نژادى ندارد; شرایط و ضوابط آن در رساله هاى عملیّه نوشته شده است.