کد مطلب:55129 پنج شنبه 23 شهریور 1396 آمار بازدید:57

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره اعلام از دست دادن شرایط مرجعیت
پرسش :

اگر مرجع تقلید یا مجتهدى احساس کند که شرایط مرجعیّت یا اجتهاد را از دست داده آیا لازم است که اعلام کند؟

پاسخ :

چنانچه مجتهدى احساس کند که شرایط مرجعیّت یا اجتهاد را از دست داده لازم است اعلام کند.