کد مطلب:55130 پنج شنبه 23 شهریور 1396 آمار بازدید:62

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره شک در عدالت مرجع تقلید
پرسش :

در صورت شک به عدالت مرجع تقلیدی که تاکنون از وی تقلید می شده، آیا عدول از او جایز است؟

پاسخ :

در صورتیکه قبلا عدالت را احراز کرده تا دلیل قطعی بر خلاف آن قائم نشود باید بر طبق سابق عمل کند.