مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:55186 شنبه 1 مهر 1396 آمار بازدید:459

پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها
 سؤال:

گفتن ذکر تسبیحات حضرت زهرا و تکبیر در زمان کنونی کدام ارجح است؟

جواب:

بعد از سلام نماز سه بار تکبیر گفته و بلافاصله بعد از آن تسبیحات حضرت زهراء علیها السلام. را بگویید. 

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.