مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:55188 یکشنبه 2 مهر 1396 آمار بازدید:520

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره استفاده از تخمه و آجيل در ايام عزاداري
پرسش :

استفاده از تخمه و آجيل و مانند آن در ايام عزاداري چه حکمي دارد؟

پاسخ :

اشکالی ندارد اما اگر در عرف محل این کار را نشانه شادی می دانند بهتر است از این کار پرهیز شود.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.