کد مطلب:55255 سه شنبه 23 آبان 1396 آمار بازدید:31

پاسخ آیت الله وحید خراسانی درباره وقت نماز عشاء
 سؤال :

وقت خواندن نماز عشاء تا چه زمانى است؟
پاسخ :

آخر وقت نماز عشاء براى مختار نصف شب است، و اگر نخواند باید بنابر احتیاط واجب بعد از نیمه شب تا اذان صبح بدون نیت اداء و قضا آن را فوراً بجا آورد و اما براى مضطرّ به جهت خواب يا فراموشى تا طلوع فجر صادق امتداد دارد. و بنابر احتياط واجب شب را از اول غروب تا اذان صبح حساب كند نه تا اول آفتاب. و بنابر اين نصف شب مى شود نصف اين زمان .