کد مطلب:55256 سه شنبه 23 آبان 1396 آمار بازدید:48

پاسخ آیت الله علوی گرگانی درباره طریقه وضو گرفتن
سئوال :

اگر در وضو گرفتن سهوا دستها از پائين به بالا شسته شود چه حكمى دارد مثلاً از نوك انگشتان به طرف آرنج شسته است؟

پاسخ :

اگر سهواانجام گيرد بشرط آن كه آب را دوباره از طرف آرنج به سر دست برساند، وضو صحيح است.