کد مطلب:55257 سه شنبه 23 آبان 1396 آمار بازدید:53

پاسخ آیت الله جوادی آملی درباره قطع شدن ارتباطدر نماز جماعت
سئوال :

 اگر كسي‌ نداند كه ارتباطش با امام جماعت قطع شده است و بعد بفهمد، آيا آن قسمت از نمازش صحيح است؟

پاسخ :

 اگر وظيفه فرادا را انجام داده باشد، اصل نماز صحيح است، هرچند جماعت مختل شده باشد.