کد مطلب:55337 دوشنبه 18 دي 1396 آمار بازدید:37

پاسخ آیت الله سید صادق روحانی درباره دفن میت بدون غسل ونماز چیست ؟
سئوال :

اگر میتى را دفن کنند در حالی که اعمال حنوط، کفن، غسل، نماز و … را انجام نداده باشند، آیا مى توانند او را بیرون آورده و وظیفه فراموش شده را انجام بدهند؟
جواب:

باسمه جلت اسمائه؛ براى غیر نماز در صورتى که بوى بد نگرفته و اهانت نباشد جایز است. اما براى نماز جایز نیست. به همان قبر مى شود نماز گذارد.