-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

  کد مطلب:55346 پنج شنبه 21 دي 1396 آمار بازدید:51

پاسخ درباره جایگاه قران کریم وعترت در مذهب تشیع چیست ؟
 پرسش : 

جایگاه قرآن کریم و عترت علیهم السلام در مذهب تشیع چیست؟
پاسخ : 

قرآن کریم بزرگ‌ترین نازل شده ‌ى حق است و حضرات چهارده معصوم علیهم ‌السلام بالاتر از قرآن کریم مى‌ باشند؛ زیرا آنان قرآن متحرک و ناطقند و نوشته ‌شده ‌ى آن‌ها و صورت مکتوبى ایشان قرآن کریم است، و هر دو (قرآن کریم و عترت) امانت پیامبر اکرم صلى ‌الله ‌علیه‌ و‌آله هستند و چون عترت قرآن متحرک و زنده است از قرآن کریم اهمیت بیش‌تر و جایگاه والاترى دارند و این‌ها همه نازل خداست. انزال قرآن کریم و عترت معصومین علیهم ‌السلام نیز یا با واسطه ‌ى حق است و یا بى‌ واسطه از حق است. حق یک‌ بار بى ‌واسطه در این‌ها هست و یک بار با واسطه. انزال قرآن کریم و عترت همان تعینات ثابت ملایکه و شیعه است. همه ‌ى این‌ها انزال با یک واسطه است که ملایکه از نور حضرات معصومین علیهم ‌السلام و شیعه از گِل امامان علیهم ‌السلام به وجود آمده‌اند که مخلوطى هم از غیر در آن هست. خداوند هم بى ‌واسطه در انسان هست و هم با واسطه‌ ى امامان علیهم ‌السلام در شیعه هست و در ملایکه نیز خدا هم با واسطه و هم بى ‌واسطه هست. پس شیعه باید از دو بالادست خود اطاعت نماید و عبادت نیز همین است: از حضرات معصومین علیهم ‌السلام با یک درجه و از خدا با دو درجه اطاعت کنند، بالاتر از امامان خدایى هست؛ ولى عده‌ اى حق آنان را با حق خدا اشتباه گرفته ‌اند؛ از این رو همه چیز را از آنان مى ‌بینند و على اللهى مى‌ شوند. همه ‌ى خیرات ما از امامان علیهم‌ السلام است؛ اما همه‌ ى این بزرگواران واسطه‌ ى فیض حقند و فیضى را که از حق گرفته‌ اند به دیگران مى‌ دهند و به هر کسى بهره‌ اى از وجود اعطا مى‌ کنند