-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)
-جدا نمودن آيين مقدس اسلام از سنتهاي باطل چگونه است؟
(0)
-آيين كامل چه آييني است؟ و چرا بعضي اديان نسبت به بعضي ديگر كاملترند؟
(0)
-آيا كساني كه به وجود آييني به نام اسلام پي برده اند ولي به آن معتقد نمي باشند، مستحق كيفرند؟
(0)
-مفهوم آزادي در اسلام چيست(0)
-اخباريين چه كساني اند؟
(0)
-1ـ چرا بين اديان الهي تفاوت وجوددارد درحالي كه خداوند تمام احكام را بر پيامبران نازل فرموده اند پس چرا تفاوت در نماز و روزه و ساير احكام وجود دارد؟(0)
-1ـ چرا به پيروان اديان الهي كافر مي گويند در حاليكه آنها نيز پيرو دين خداوند هستند ؟(0)
-2- چرا بعضي مردم مسيحي هستند ؟ با اين كه بيشتر جمعيت دنيا رامسلمانان تشكيل مي دهند ؟(0)
-آيا مسيحيان و يهوديان و ..... به بهشت مي ورند.؟ ( به نظر من اين با منطق جور در نمي آيد كه در اديان ديگر كسي مذهبي شناخته مي شود و به خاطر خدا كار نيك مي كند و به جهنم برود به خاطر اينكه دينش اسلام نبود )(0)
-پـيـغـمبر اسلام مي گويد : به آييني مبعوث شده ام كه عمل به آن براي همه سهل و آسان است اگر آسان بودن شريعت و آيين خوب است پس چرا در اقوام و مذاهب پيشين نبوده ؟(0)

  کد مطلب:55347 پنج شنبه 21 دي 1396 آمار بازدید:51

پاسخ درباره علت آوارگی قوم یهود چه بوده است ؟
 پرسش : 

علت آوارگی قوم یهود در طول تاریخ چه بوده است؟
پاسخ :


یهودیان همواره ملتی حاکم بوده اند و دولت سایه داشته اند . آنان تا زمان ظهور در قدرت خواهند بود.البته از کسی جز اسلام و ولایت پذیرفته نمی شود مگر آن که مستضعف باشد. یهودیان کم ترین جمعیت اما بیش ترین ثروت و نفوذ را در جهان دارا هستند. آنان حتی بر دنیای مسیحیت چیرگی دارند اما قدرت های ماورایی را در اختیار ندارند. البته دنیای غرب مدتی است بر امور ماورایی سرمایه گذاری نموده است و جهان غیب را باور نموده و در این زمینه فیلم هایی را نیز در مسیر اهداف خود ساخته است که برخی از آن چندان خیال پردازانه نمی باشد و نشان می دهد آنان به لایه ی نزدیک جهان غیب دسترسی هایی داشته اند . یهودیان می خواهند دنیا و قدرت آن را داشته باشند. فلسطین و لبنان موقعیت استراتژیک در دنیا دارد و آنان برای تسلط بر تمامی دنیا باید این منطقه را داشته باشند. آنان به دنیال جن گیری نیستند که وصول به مغیبات یا سحر و اجنه از هر کجای دنیا ممکن است بلکه فلسطین برترین منطقه بر روی زمین می باشد و آنان این معنا را به خوبی می دانند و آن را با چنگ و دندان برای خود نگاه می دارند.