-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)
-آل عبا چه كساني هستند؟
(0)
-مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) چه كساني هستند؟
آيا حضرت علي((عليه السلام)) هم جزء آل محمّد است؟
آيا مقصود از آل محمّد((صلي الله عليه وآله)) فقط ائمه معصومين((عليهم السلام)) هستند؟
(0)
-با توجه به اينكه نزديك ضريح مطهر شلوغ است .و از طرفي فشار جمعيت هم زياد مي باشد .حال آيا مي شود حا جتها يمان را از راه دور بطلبيم؟لطفا در خصوص نحوه زيارت واقعي توضيح دهيد.؟(0)
-چرا امام حسين ( ع ) با اينكه مي دانست مردم كوفه پيمان مي شكنند به آن سرزمين رفت ؟(0)
-چرا امام حسين (ع) بااينكه اگر اراده آب مي كردند برايشان مهيا مي شد ولي بچه ها همگي تشنه بودند وبه شهادت رسيدند؟(0)
-گر امام حسين (ع) مي خواست تمام لشكر دشمن را درهم مي كوبيدند ولي چرا اين اقدام را نكردند؟(0)
-آيا دليل زنده بودن قيام وحركت اباعبدالله (ع) برگزيده شدن ايشان از طرف خداوند است يا صرفاً ايشان در مكتب شيعه داراي قرب است؟(0)
-اگر از معجزات يا زنده بودن قيام ايشان در ساير اديان سندي هست بيان فرماييد؟(0)
-اساساً چه نوع بدعتهايي در دين ايجاد شده بود كه باعث شد امام حسين (ع) حتي جان شريف خود را فدا نمايد وخانواده اش به اسارت بورد ؟ لطفاً توضيح دهيد.(0)
-درسيكه قضيه عاشورا به ما مي آموزد چسيت ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:55367 پنج شنبه 12 بهمن 1396 آمار بازدید:68

پاسخ درباره حوادث مهم قبل از ظهور امام زمان علیه السلام
 پرسش : 

حوادث مهم قبل از ظهور، زمان ظهور و حكومت حضرت مهدى (عج) را بيان كنيد؟
پاسخ : 

1. علايم و اتفاقات عصر ظهور امام زمان عليه السلام
وقت دقيق ظهور معلوم نشده، بلکه کسانى که وقت ظهور را تعيين کرده‌اند، مورد مذمت و تکذيب قرار گرفته اند؛ لکن از منبع وحى، علايم و نشانه‌هايى معرفى شده که دلالت بر نزديک شدن ظهور امام زمان عليه السلام دارد از جمله: 

الف) آن گاه که صلاح و عدل به حدّاقل برسد؛ «کما ملئب ظلماً و جوراً». 

ب) خروج مرد سفيانى؛ امام رضا عليه السلام فرمودند: «قيام قائم از جانب خدا و آمدن سفيانى، مسلّم و حتمى است. او در روايات چنين توصيف شده است: مردى است يک چشمى، به رنگ سرخ و زرد، با چشم کبود، قيافه‌اش وحشتناک، سرش ضخيم، رويش پرآبله، در ظاهر ذکر خدا مى‌گويد، و...» . 

ج) خروج دجّال؛ پيامبر صلى الله عليه وآله فرمودند: «ايها الناس ما بعث الله نّبياً الا و قدر انذر قومه الدجال؛ اى مردم، خداوند هيچ پيامبرى را مبعوث نکرد، مگر اين که قوم خود را از دجال بر حذر کرد.» 

دجال نيز چنين معرفى شده که قدرت عجيبى دارد، فقط چشم چپ دارد که در وسط پيشانى‌اش قرار دارد و مانند ستاره صبح مى‌درخشد، چيزى در چشم اوست که گويى آميخته به خون است؛ داخل درياها مى‌شود، آفتاب با او مى چرخد و... 

د) دين، بى محتوا مى شود، مردان به مردان و زنان به زنان اکتفا مى‌کنند، پيوند خويشى بريده مى‌شود و...
2. حوادث حکومت حضرت مهدى عليه السلام
به عدالت حکم مى‌شود و جور و ستم برچيده مى‌شود، امنيت راه‌ها برقرار مى‌گردد، زمين برکاتش را برمى‌آورد، دين خدا آشکار و قرآنى که اميرالمؤمنين على عليه السلام جمع آورى کرده بود تعليم داده مى‌شود.کافرين به دست او به قتل مى‌رسند. ناتوانى شيطان رجيم، نيرومندى مسلمين، تکامل عقول و خردها و صنايع، عمران و آبادانى روى زمين، از ديگر آثار حکومت ايشان است.

يکى از حوادث مهم اين عصر، رجعت است که از عقايد مسّلم مکتب شيعه مى‌باشد. فرمان رجعت، همانند فرمان ظهور از جانب خداوند صادر مى‌شود تا تجلّى قدرت خداوند را در دولت کريمه حضرت مهدى عليه السلام مشاهده کنند. بر اساس احاديثى که ذيل آيه 6 سوره اسراء، وارد شده، در اواخر حکومت حضرت بقية الله علیه السلام امام حسين عليه السلام با اصحاب باوفايش رجعت مى‌کند... حضرت مهدى عليه السلام که شهيد مى‌شوند، امام حسين عليه السلام ايشان را غسل می‌دهند و دفن و کفن مى‌کنند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.