-آيا ممكن است روزي آب درياها نابود گردد؟
(0)
-2- «شيخ» و «آخوند» به چه معناست ؟
3- چرا سمتهاي كليدي را به شيخها مي دهند ؟(0)
-مـي دانـيـم آزمايش براي اين است كه اشخاص يا چيزهاي مبهم و ناشناخته را بشناسيم واز ميزان جهل و ناداني خود بكاهيم خوب خداوندي كه با علم بي پايانش از اسرار همه چيز و همه كس آگاه است چرا امتحان مي كند مگر چيزي بر او مخفي است ؟(0)
-اگر آزمايش الهي براي پرورش است انبياء كه انسانهاي كامل هستند چرا آزمايش مي شوند ؟(0)
-بهترين راه براي موفقيت در آزمايش هاي الهي چه چيزي است ؟(0)
-خـداونـد در قرآن مجيد مي فرمايد : آن كس كه مرگ و حيات را آفريد تا شما رابيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل مي كنيد .
(1) در ايـنـجـا سوال پيش مي آيد :تنها كسي نياز به امتحان دارد كه از وضع و سرانجام كار آگاه نـبـاشـد ; خداوندي كه آشكار و پنهان براي او يكسان است و چيزي در آسمان و زمين بر او مخفي نيست چه نيازي به امتحان بندگان خود دارد ؟(0)
-لطفاً جهت آشنايي بيشتر باآستان قدس وخدمات اين دستگاه مبارك اطلاعاتي كه ميتواند دراين خصوص مراكمك كند برايم ارسال فرماييد(0)
-در قرآن اشاره به آسمانها و زمينهاي هفتگانه شده منظور چيست ؟(0)
-شـهب پيش از اسلام بود با آنكه از آيه قرآن معلوم مي شود كه در عهد پيغمبر صلي اللّه عليه و آله و سلم تازه ظهور كرد براي راندن شياطين و ابطال كهانت ؟(0)
-شهب چه ارتباط با كهانت و منع شنيدن صوت از اهل آسمان دارد ؟(0)
-آيا ممكن است روزي آب درياها نابود گردد؟
(0)
-2- «شيخ» و «آخوند» به چه معناست ؟
3- چرا سمتهاي كليدي را به شيخها مي دهند ؟(0)
-مـي دانـيـم آزمايش براي اين است كه اشخاص يا چيزهاي مبهم و ناشناخته را بشناسيم واز ميزان جهل و ناداني خود بكاهيم خوب خداوندي كه با علم بي پايانش از اسرار همه چيز و همه كس آگاه است چرا امتحان مي كند مگر چيزي بر او مخفي است ؟(0)
-اگر آزمايش الهي براي پرورش است انبياء كه انسانهاي كامل هستند چرا آزمايش مي شوند ؟(0)
-بهترين راه براي موفقيت در آزمايش هاي الهي چه چيزي است ؟(0)
-خـداونـد در قرآن مجيد مي فرمايد : آن كس كه مرگ و حيات را آفريد تا شما رابيازمايد كه كدام يك از شما بهتر عمل مي كنيد .
(1) در ايـنـجـا سوال پيش مي آيد :تنها كسي نياز به امتحان دارد كه از وضع و سرانجام كار آگاه نـبـاشـد ; خداوندي كه آشكار و پنهان براي او يكسان است و چيزي در آسمان و زمين بر او مخفي نيست چه نيازي به امتحان بندگان خود دارد ؟(0)
-لطفاً جهت آشنايي بيشتر باآستان قدس وخدمات اين دستگاه مبارك اطلاعاتي كه ميتواند دراين خصوص مراكمك كند برايم ارسال فرماييد(0)
-در قرآن اشاره به آسمانها و زمينهاي هفتگانه شده منظور چيست ؟(0)
-شـهب پيش از اسلام بود با آنكه از آيه قرآن معلوم مي شود كه در عهد پيغمبر صلي اللّه عليه و آله و سلم تازه ظهور كرد براي راندن شياطين و ابطال كهانت ؟(0)
-شهب چه ارتباط با كهانت و منع شنيدن صوت از اهل آسمان دارد ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:55406 دوشنبه 7 اسفند 1396 آمار بازدید:5

پاسخ درباره احادیث تفسیری به چه معناست؟
پرسش :

احادیث تفسیری به چه معناست؟

پاسخ :

قرآن، کتاب زندگی است. خداوند این کتاب را نازل کرد و پیامبر(ص) و اهل بیت او(ع) را مأمور تبیین و تدریس آن نمود. پیامبر اسلام(ص) تا زمانی که در میان مسلمانان بود، خود شخصاً پاسخگو بود، چنان که بنا بر خواست خداوند، در زمان حیات خویش، همه دانش قرآنی خود را به امیر مؤمنان(ع) آموزش داد. پیامبر اکرم(ص) در آخرین حجّ خود، در غدیر خُم، به دستور خداوند، ولایت علی(ع) را که تربیت یافته و دانش آموخته او بود، به مسلمانان ابلاغ و تأکید نمود که قرآن و اهل بیت(ع) تا قیامت از هم جدا نمی شوند. از این رو، تفسیر و تأویل قرآن و همه آنچه به این کتاب مربوط بود، از هر امامی به امام بعدی منتقل گردید. امامان معصوم، در دوره حضور، با توجّه به فضا و شرایط جامعه اسلامی، آیات قرآن را تفسیر و با تحریف معنایی آن به مبارزه علمی پرداختند. برخی از سخنان ائمّه(ع) در تفسیر قرآن که «احادیث تفسیری» نامیده می شوند، توسّط مسلمانان نقل و منتشر، و در کتاب های تفسیری و حدیثی نیز وارد گردیدند. اکنون مفسّران و دانشیان قرآن، از این احادیث تفسیری استفاده می کنند. احادیث تفسیری ائمّه(ع) شامل موارد مختلفی است که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: ـ بیان اسباب و شأن نزول؛ ـ مصادیقی از تفسیر آیات با آیات دیگر (تفسیر قرآن به قرآن)؛ ـ تفسیر آیات متشابه؛ ـ مشخّص کردن اطلاق ها و تقییدهای قرآن؛ ـ تفسیر باطنی و نشان دادن باطن برخی آیات؛ ـ توضیح و شرح بعضی واژگان و عبارت های قرآنی؛ ـ بیان مفهوم یا مصداق برخی آیات؛ ـ تفسیر آیات احکام فقهی و حکمت احکام؛ ـ تفسیر قرآن با اصول عقلی، علوم تجربی، تاریخ، تمثیل؛ ـ مشخّص کردن آیات منسوخ؛ ـ آگاهی دادن به تفسیرهای نادرست.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.